Pravila i uvjeti korištenja JupiKupi oglasnik

1.     Stranice na adresi www.jupikupi.com u vlasništvu su tvrtke Ekstra – obrt za trgovinu, dalje u tekstu JupiKupi.
Pristupanjem ovim stranicama, prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja stranica. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama JupiKupi upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.

2.     U svrhu oglašavanja na JupiKupi, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti svoje osobne podatke i podatke za kontakt. Prikupljanje traženih podataka utemeljeno je Zakonom o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Korisnik za točnost podataka jamči zakonskom odgovornošću. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koje je voditelj JupiKupi, a korisnik može upite ili primjedbe vezano uz navedeni zakon te prikupljanje podataka dostaviti u pisanom obliku pošiljkom na adresu sjedišta tvrtke Ekstra – obrt za trgovinu, Mihovljan, Prvomajska 140, 40000 Čakovec ili putem elektroničke pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

3.     Svaki korisnik prihvaćanjem ovih pravila dopušta uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava te za slanje elektroničke pošte, u skladu s 20. točkom ovih pravila, a JupiKupi se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni.

4.     Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, videosnimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. JupiKupi ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnovom naknade štete prema izdavaču internet portala JupiKupi, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni sadržaj, korisnik preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio izdavača JupiKupi od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi JupiKupi svaku štetu koja je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni materijal.

5.     Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Zabranjeno je preprodavati oglasni prostor na JupiKupi. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

6.     Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika i oglašivača. JupiKupi nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

7.     Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.

8.     Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. Korisnici koji na sustavu JupiKupi imaju otvorenu JupiKupi trgovinu ili JupiKupi uslugu mogu upisati dodatne podatke o svojoj fizičkoj ili web trgovini u polja koja su za to namijenjena.

9.     Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, banera i sl.

10.   Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet. (Primjer: u jednom oglasu dopušteno je prodavati "automobil sa rezervnim zimskim kotačima", ali nije dopušteno zajedno prodavati "računalo i motocikl".)

11.   Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.

12.   Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** krovni prozori ***).

13.   Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako, nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.

14.   Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Jednako tako, nije dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije različite rubrike.

15.   Pravne osobe, obrtnici, udruge i agencije mogu putem JupiKupi prodavati predmete i predavati oglase tako da otvore JupiKupi trgovinu. Ako obavljaju uslužnu djelatnost mogu je predstaviti u JupiKupi uslugama.

16.   Internetske veze (linkovi) sa stranica JupiKupi : dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. Samo oni korisnici koji na JupiKupi imaju otvorenu JupiKupi trgovinu mogu stavljati linkove i na vlastitu web trgovinu koju imaju još dodatno postavljenu izvan okvira JupiKupi . Veze na stranice koje su konkurentske JupiKupi nisu dopuštene. JupiKupi zadržava pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće.

17.   JupiKupi zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij.

18.   JupiKupi ima pravo urediti, ili izmijeniti ili ne objaviti oglase i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:

o    kad je oglas predan u pogrešnu rubriku

o    kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva

o    kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način

o    kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale

o    kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije

o    kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv

o    kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe

o    kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja

o    kad se oglašava potražnja

o    JupiKupi zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

19.   Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. JupiKupi ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi odgovarajuće postupati.

20.   Objavom oglasa na JupiKupi korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-mail). Korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu gdje povremeno pregledava poštu.

21.   Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektroničke pošte koja je povezana s aktivnostima JupiKupi. Elektronička pošta može povremeno sadržavati reklamne poruke. Korisnik u bilo koje vrijeme može pismeno zahtijevati da JupiKupi trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje reklamnih poruka. Ukoliko korisnik pismenim putem zatraži trajni ili privremeni prestanak slanja poruka JupiKupi korisniku zamrzava njegovu registraciju (dakle, to znači da korisnik više neće moći upotrebljavati funkcije JupiKupi koje su namijenjene samo registriranim korisnicima).

22.   Korisnici svojim zahtjevom za objavom oglasa neopozivo ovlašćuju JupiKupi da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. JupiKupi u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na stranicu JupiKupi.

23.   Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice JupiKupi, uključivo sa svim podacima koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja JupiKupi.

24.   JupiKupi zadržava pravo trenutno s popisa korisnika brisati one korisnike koji bi kršili ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad stranica. JupiKupi zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih korisnika. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva JupiKupi podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Čakovcu.

25.   JupiKupi ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili pogrešaka u djelovanju web stranica.

26.   JupiKupi ne jamči da će korisnik moći pristupati do sadržaja svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa, ako će ih htjeti kasnije upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.

27.   Za analizu svoje internetske stranice koristimo software za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje internetske stranice te time stječemo dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja internetske stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. To nam omogućava provođenje gore opisane analize korištenja. Kolačići se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na pregledniku, i odbiti ili izbrisati. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni software, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da, ni u kom slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka ni do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem ove internetske stranice dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.

28.   Elektronička komunikacija između JupiKupi korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a u svrhu:

o    Informiranja o detaljima oglasa

o    Namjere sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu

o    Informiranja o ostalim proizvodima ili uslugama, ukoliko je oglašivač poslovni korisnik

Korisnici su u pisanoj komunikaciji na JupiKupi dužni:

o    Redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite od drugih korisnika

o    Prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljni opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu

Korisnicima u pisanoj komunikaciji na JupiKupi, nije dozvoljeno:

o    Promovirati druge servise, proizvode i usluge

o    Slati linkove na druge internetske lokacije

o    Nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju

o    Slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena

o    Rabiti tuđe ime ili e-mail adresu, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da ga kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt

o    Tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva

o    Dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama

o    Psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje

o    Slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati

o    Rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka

U svrhu zaštite korisnika, sprečavanja zlouporabe komunikacije, otkrivanje neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja JupiKupi proizvoda, JupiKupi zadržava pravo bez obavijesti:

o    Provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)

o    Privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima

o    Trajno otkazati isporuku poruka primateljima

o    Isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka, čiji je voditelj JupiKupi. JupiKupi čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke do isteka poslovne potrebe, a isti mogu biti proslijeđeni samo i isključivo nadležnom državnom tijelu u provedbi zakona. Sve primjedbe uz Zaštitu osobnih podataka utvrđene su članku 2 ovih pravila.

29.   Sve primjedbe uz 10. članak Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta tvrtke, Mihovljan, Prvomajska 140, 40000 Čakovec, putem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te slanjem telefaksa na broj 040-500-166 Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.


Podaci o upravitelju sistema JupiKupi:

Ekstra obrt za trgovinu
Mihovljan, Prvomajska 140
40000 Čakovec
Hrvatska
PDV ID. BROJ: HR89047058018 OIB: 89047058018,

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel: +385 40 500 166